Επέκταση και αναβάθμιση γενικού νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου

Περιγραφή έργου

Κατασκευή ΟΙΚ & Η/Μ εργασιών για την ανέγερση νεου κτιρίου συνολικου εμβαδού 2.199,62τμ (επέκταση υπαρχόντος), σύνδεση του νέου κτιρίου με το υφιστάμενο , εργασίες αναδιαρρύθμισης στο υφιστάμενο σε χώρους 240 τμ και λειτουργική ολοκλήρωση όλου του συγκροτήματος – Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου.

ΔΑΠΑΝΗ
2.382.837,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Νάξος, Κυκλάδες
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2007 – 2009