Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή Προσθήκης Ορόφου για Επέκταση Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά
Υπηρεσία: Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ
Τοποθεσία: Πειραιάς
Δαπάνη: 2.382.837,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2003 – 2006

 

 

Περιγραφή Έργου

Κατασκευή προσθήκης ορόφου με χωρικό φορέα από μορφοχάλυκα που περιβάλλει το υφιστάμενο ισόγειο χωρίς να στηρίζεται σ’ αυτό. Η προσθήκη χρησιμοποιείται για επέκταση της βιβλιοθήκης και είναι επιφανείας 974,30 m2, εξοπλισμένη με όλες τις Η/Μ εγκαταστασεις.