Κατασκευή Προσθήκης Ορόφου για Επέκταση Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά

Περιγραφή έργου

Κατασκευή προσθήκης ορόφου με χωρικό φορέα από μορφοχάλυκα που περιβάλλει το υφιστάμενο ισόγειο χωρίς να στηρίζεται σ’ αυτό. Η προσθήκη χρησιμοποιείται για επέκταση της βιβλιοθήκης και είναι επιφανείας 974,30 m2, εξοπλισμένη με όλες τις Η/Μ εγκαταστασεις.

ΔΑΠΑΝΗ
2.382.837,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πειραιάς
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2003 – 2006