Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή Προσθήκης Ορόφου για Επέκταση Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά
Υπηρεσία: Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ
Τοποθεσία: Πειραιάς
Δαπάνη: 2.382.837,00 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2003 – 2006

 

 

Περιγραφή Έργου