Κατασκευή κερκίδων και κτιριακών εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Περάματος

Περιγραφή έργου

Κατασκευή κερκίδων και κτιριακών εγκαταστάσεων στο κολυμβητήριο στο Δήμο Περάματος

ΔΑΠΑΝΗ
953.890,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δήμος Περάματος
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πέραμα
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2002 – 2004