Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Νάξου

Περιγραφή έργου

Εκσυγχρονισμός γηπέδου ΝΑΚ Νάξου

ΔΑΠΑΝΗ
1.675.000,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δήμος Νάξου
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Νάξος
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2011