Κατασκευή Περιφερειακής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στο Razlog της Βουλγαρίας

Περιγραφή έργου

Κατασκευή Περιφερειακής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στο Razlog της Βουλγαρίας.

ΔΑΠΑΝΗ
4.835.433,00€
ΠΕΛΑΤΗΣ
PHARE CBC, Δ/νση Υδραυλικών Έργων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υ.Π.Α. & Δ.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Razlog, Δημοκρατία της Βουλγαρίας
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2004 – 2008