Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Σκάλας Πάτμου

Περιγραφή έργου

Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ, Ι.Κ. 7.400, που περιλαμβάνει βιολογική βαθμίδα τεχνολογίας MBR και 6μηνη αποδοτική λειτουργία του έργου.

ΔΑΠΑΝΗ
2.773.59,00€
ΠΕΛΑΤΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΡΜΩΝ Α.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Σκάλα, Πάτμος
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2014 – 2018