Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ Δήμου Νάξου)

Περιγραφή έργου

Κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη Νήσο Νάξο για την ταφή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε γήπεδο έκτασης περίπου 170 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση “Κορφή Ξύδη” Νήσου Νάξου. Η μέση ετήσια δυναμικότητα ανέρχεται σε 15.450 tn/year στερεά απόβλητα.

ΔΑΠΑΝΗ
6.986.358,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Νάξος, Κυκλάδες
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2014 – 2015