Λύκειο Νάξου

Περιγραφή έργου

Λύκειο Νάξου

ΔΑΠΑΝΗ
1.848.862,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Επαρχείο Νάξου
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Νάξος
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

1999 – 2000