Επέκταση αρχαιολογικού μουσείου Θήβας

Περιγραφή έργου

Εκσυγχρονισμός παλαιού Μουσείου - Επισκευή οικοδομικών στοιχείων - Επέκταση με εργασίες αντιστήριξης (πάσσαλοι, μανδύες). Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με προστασία Αρχαίων, μεταφορά Αρχαίων, βιτρίων ψηφιδωτών κλπ

ΔΑΠΑΝΗ
5.504.282,00 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Θήβα
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2005 – 2009