Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

Περιγραφή έργου

Αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1937 και έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/81792/2115/24.10.2005 απόφαση (ΦΕΚ 1580/Β/16.11.2005).

ΔΑΠΑΝΗ
937.445,99€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δήμος Αθηναίων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κυψέλη, Αθήνα
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2014 – 2016