Επισκευή Σχολής Ουρσουλίνων Χώρας Νάξου και μετατροπή της σε Πολιτιστικό Κέντρο

Περιγραφή έργου

Επισκευή και αποκατάσταση του διατηρητέου (ΥΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1389/26361/08.05.95 αποφ. ΥΠΠΟ) τριωρόφου λιθόκτιστου κτιρίου Σχολής Ουρσουλινών εντός του μεσαιωνικού κάστρου της χώρας Νάξου. Πραγματοποιήθηκαν στερεωτικές εργασίες (Gunite, τσιμεντενέσεις), αποκατασταση όψεων, τραβηχτά επιχρίσματα, ΟΙΚ & Η/Μ εγρασίες, ειδικός φωτισμός ανάδειξης, οπτικοακουστικές εγκαταστασεις συνεδριακού χώρου.

ΔΑΠΑΝΗ
2.493.557,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δήμος Νάξου
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Νάξος, Κυκλάδες
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2006 – 2008