Εργασίες Εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών

Περιγραφή έργου

Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες επέκτασης και εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Στερεωτική/μορφολογική αποκατάσταση μικτών τοιχοποιών από λίθους, μεταλλικές κατασκευές ειδικών αγκυρώσεων, εξυγίανση εξωράχιων θόλων, εφαρμογή υδραυλικών ενεμάτων ειδικών προδιαγραφών, προσθήκε νέας πτέρυγας, μεταφοράς εκθεμάτων.

ΔΑΠΑΝΗ
3.750.550,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Δελφοί
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2002 – 2004