Συντήρηση – Ανακατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου Αθηνών

Περιγραφή έργου

Συντήρηση – μερική ανακατασκευή του διατηρητέου κτιρίπου Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών. Πραγματοποιήθηκαν ειδικές εργασίες ενίσχυσης πλακών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, τσιμεντενέσεων, ορθομαρμαρώσεων, οροφογραφιών και τραβηχτών επιχρισμάτων.

ΔΑΠΑΝΗ
Α’ ΦΑΣΗ 2.443.664,00€
Β’ ΦΑΣΗ     586.461,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δήμος Αθηναίων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αθήνα
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2003 – 2004