Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Σπάρτης

Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νεάπολης

Αποπεράτωση Έργων Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών – Νάξου

Αποκατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού ΒΙΟ.ΚΑ. Νάξου

Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου