Κατασκευή Κτιρίου Επικοινωνιών 116 ΠΜ στον Άραξο

Κατασκευή κτιρίου Flight Simulator της 116 ΠΜ στον Άραξο

Κατασκευή Υπόστεγου Συντήρησης Αεροσκαφών στον Άραξο

Ανοικτό κολυμβητήριο Δήμου Ερμούπολης

Γήπεδο ΔΑΚ Νάξου

Κατασκευή κερκίδων και κτιριακών εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Περάματος

Επέκταση Μονάδας Αφαλάτωσης και Ύδρευσης Μυκόνου

Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δήμου Λέρου

Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Μέριχα Κύθνου

Κατασκευή Φίλτρων Επεξεργασίας Νερού Αυλίδος